mydy.net
当前位置:首页 >> 便组词语 >>

便组词语

“便”组词:1、便biàn:简便.随便.顺便.便利.便邮.便中.方便.便宜.便衣.便饭.便宴.便函.粪便.便当.便道.便民.大便.便秘.便捷.便条.便车.轻便.灵便.得便.请便.听便.任便.取巧图便.悉听尊便.触机便发.便宜施行.听其自便.方便之门.家常便饭.缙绅便览.便宜从事.便辞巧说.便还就孤.手头不便.随近逐便.不当稳便.咄嗟便办.手亲眼便.行个方便.公私两便.得休便休.不便水土.因利乘便.便宜行事.2、便pián:便宜.便佞.便嬖.小便宜.占便宜.大腹便便.空腹便便.边老便便.

便[ biàn ]1.顺利,没有困难或阻碍:~当.~利.~道.~民.2.简单的,礼节上非正式的:~宴.~衣.~函(形式比较简便的信件).简~.~宜.随~(适当地,看事实需要而自行处理事情).3.便利的时候:~中请来信.4.就:说了~做.5.排泄屎尿或排泄出来的屎尿:大~.~秘.[ pián ]1.〔~~〕肚子肥大的样子,如“大腹~~”.2.〔~嬖〕封建统治者所亲近宠爱的人.3.〔~佞〕善于用花言巧语讨好的人.

便宜、 便利、 便衣、 随便、 便捷、 即便、 童便、 便笺、 溏便、 搭便、 便士、 便鞋、 稳便、 近便、 便人、 便了、 乘便、 简便、 告便、 便秘、 便步、 便饭、 便函、 不便、 未便、 以便、 请便、 便民、 便装、 便于、 便条、 便桥、 便便、 听便、 便览、 便餐、 便服、 轻便、 任便、 得便

包含“便?”的词语: 便宜 便辟 便嬖 便笺 便秘 便利 便佞 便捷 便溺 便当 便娟 便道 便便 便旋 便言 便殿 便给 便是 便僻 便饭 便衣 便坐 便面 便门 便于 便签 便 便条 便章 便士 便体 便览 便房 便事 便装 便文 便姗 便桥 便蕃 便音 便易 便安 便妍

便biàn(ㄅ一ㄢ)1、顺利,没有困难或阻碍:便当.便利.便道.便民.2、简单的,礼节上非正式的:便宴.便衣.便函(形式比较简便的信件).简便.随便.便宜(适当地,看事实需要而自行处理事情).3、便利的时候:便中请来信.4、就:说了便做.5、排泄屎尿或排泄出来的屎尿:大便.便秘.其他字义 便pián(ㄆ一ㄢ)1、〔便便〕肚子肥大的样子,如“大腹便便”.2、〔便宜〕物价较低:这些东西都很便宜.占便宜(小利,私利.)3、〔便嬖〕封建统治者所亲近宠爱的人.4、〔便佞〕善于用花言巧语讨好的人.

安便 尊便 走便门 着便 逐便 做方便 自便 辄便 占便宜 缘便 圆便 遇便 与人方便,自己方便 优便 羽便 有奶便是娘 有奶便认娘 邮便 邮便局 因便 因势乘便 因利乘便 异便 宜便 以便 有便 赢便 遗便 折便宜 要便 一举两便 一朝权在手,便把令来行 一上青山便化身 旋便 悬便 行方便 行便 形便 行个方便 小便池 小便 小便宜 小便意 悉听尊便 未便 托便 天假其便 妥便

便宜.便利.便于.便捷.便当.便饭.便衣.便秘.方便.随便

便biàn;pián [biàn] ①方便,伤感文章;便利.②适宜的时候或机会.③简单的,非正式的.④屎和尿;也指排泄屎、尿.⑤副词,就:没说两句便哭了.[pián] ①肚子肥大的样子,如“大腹~~”.②封建统治者所亲近宠爱的人.~嬖 ③善于用花

便宜 biàn yí 便辟 biàn pì 随便 suí biàn 方便 fāng biàn 便宜行事 biàn yí xíng shì即便 jí biàn 悉听尊便 xī tīng zūn biàn 便宜从事 biàn yí cóng shì 自便 zì biàn 顺便 shùn biàn 大腹便便 dà fù pián pián 便嬖 pián bì 便佞 pián nìng便宜 拼音biàn yí 意思是廉价便辟 拼音biàn pì 意思是角落随便拼音 suí biàn 意思是可有可无比较随意方便拼音 fāng biàn 意思是便捷即便 拼音jí biàn 意思是即使

便 biàn 便当 便利 便道 便民 便宴 便衣 简便 大便 便秘 便饭 大腹便便 悉听尊便 未得其便 随便(适当地,看事实需要而自行处理事情) 便函(形式比较简便的信件) 简便(简单方便) 便邮(顺便替人传送书信的人) 便中(方便的时候) 便宜施

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com