mydy.net
当前位置:首页 >> 播的组词和拼音怎么写 >>

播的组词和拼音怎么写

播的拼音,部首 播 拼 音 bō 部 首 扌 笔 画 15 释义 1.撒种:~种(zhóng).~种(zhòng)(用撒布种子的方式种植).~撒.夏~.春~.2.传扬,传布:广~.传~.~音.~发.~弄.~扬(a.宣扬,传扬;b.发动).~放.~映.相关组词 播种 点播 广播 传播 播放 播弄 联播 开播 耧播 流播播映 转播 试播 散播

播组词:散播 [ sàn bō ]1. 传播可能在邪恶的心灵中散播一些危险的猜测 2. 散布散播种子 传播 [ chuán bō ]1.传送或散布 2.广泛散布 3.使普遍知道 拈斤播两 [ niān jīn bō liǎng ] 犹言斤斤计较.指对无关紧要的事过分计较.撒播 [ sǎ bō ] 用均匀撒散

与字的拼音:[ yǔ ] [ yù ] [ yú ] 与[ yǔ ]组词:给与、与其、与共、施与、付与 与 [ yù ]组词与会、与闻、参与、咸与维新 与 [ yú ]组词:与人、与世无竞、与人书一 基本解释 与[yǔ]1. 和,跟 :正确~错误.~虎谋皮.生死~共.2. 给 :赠~.~人方便.

拼音:zhòng 或 zhōng 中 一.zhòng 组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤 二.zhōng 组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听| 中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

据读音为时 jū,组词为:拮据 据读音为时jù,组词为:根据、 数据 、依据 、证据 、字据 、占据 据拼音:jù、 jū 释义:据jù(ㄐㄨ)1、凭依、倚仗:据点.据险固守.2、占有:窃据.盘据.据为己有.3、可以用作证明的事物:字据.证据.单

宜,读音为【yí】 宜组词 :适宜、机宜、宜人、权宜、得宜、失宜、便宜、合宜 便宜行事、事不宜迟、权宜之计、占便宜、

烦人的烦拼音如下.fan如果你是想用播组词的话可以为播放,播撒,播出

亩,播,浇,吩,咐,亭,榨,慕,矮 mǔ , bō , jiāo , fēn , fù , tíng , zhà , mù , ǎi 田亩, 广播, 浇水, 吩咐,嘱咐, 岗亭, 压榨, 爱慕, 矮小

播的笔画顺序:横、竖钩、提、撇、点、撇、横、竖、撇、捺、竖、横折、横、竖、横 汉字 播读音 bō 部首 扌 笔画数 15 笔画名称 横、竖钩、提、撇、点、撇、横、竖、撇、捺、竖、横折、横、竖、横

转,拼音:zhuǎn、zhuàn、zhuǎi◆转 zhuǎn旋动,改变方向、位置或情势等:旋~.~动.~身.~移.~变.~败为胜.◆转 zhuàn旋,绕,绕着某点或某物移动:打~.~圈子.车轮飞~◆转 zhuǎi转文,指说话时故意用文言或生僻的字眼儿,以显示自己有学问.如:说大白话,别给我瞎转!.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com