mydy.net
当前位置:首页 >> 历年高考语文古诗鉴赏 >>

历年高考语文古诗鉴赏

2010年高考题(10年全国卷Ⅰ)12.阅读下面这首诗,然后回答问题.(8分)咏素蝶诗 刘孝绰随蜂绕绿蕙,避雀隐青薇.映日忽争起,因风乍共归.出没花中见,参差叶际飞 .芳华幸勿谢,嘉树欲相依.{注}刘孝绰(481-539):南朝梁文学家,

1、妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也.……臣吏民,能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏.……令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后…… (《

展开全部展开全部表达技巧篇:高考诗歌鉴赏表达技巧置疑的几个切入点一 情景交融,寓情于景. “情景交融,寓情于景”,简而言之,就是主观之情与客观之景互渗融合的美学境界.一般说来,都是通过物象来表情达意的.无论借景抒情,

综观近几年新课标语文试题的诗歌鉴赏题,高频考点是评价古代诗歌的思想内容和作者的观点态度.中低频考点是鉴赏古代诗歌的景物形象、语言、表达技巧和鉴赏古代诗歌的人物形象.根据以上考点在古诗歌鉴赏考查中的设题形式,可以分为四种题型:字句理解题、形象分析题、分析表达技巧题、把握思想情感题.

武陵春春晚 (李清照)风住尘香花已尽,日晚倦梳头.物是人非事事休,,欲语泪先流.闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟.只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁.下阕“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟.只恐双溪舴艋舟,,载不动许多愁.”最是描述“风光无限无心赏”的经典名句.

2013年高考语文专题复习:古诗鉴赏练习一、【三年高考】【2012高考试题解析】(2012全国新课标)(二)古代诗歌阅读(11分)阅读下面这首宋词,完成8~9题.思 远 人 晏几道红叶黄花秋意晚,千里念行客.飞云过尽,归鸿无信,何处寄

2004年全国各地高考语文试卷古诗文默写汇总 1、甘肃卷:补写出下列名句名篇中的空缺部分.(任选两小题)(4分) (1)非淡泊无以明志,________________________.(诸葛亮《诫子书》)(2)悟以往之不谏,_________________

09 高考全国卷I卷 《次石湖书扇韵》 桥西一曲水通村,岸阁浮萍绿有痕.家住石湖人不到,藕花多处别开门.(1)这首诗描绘了一幅什么样的画面?是由哪些景物构成的?请简要叙述. 答:描绘了一幅山环水绕,村阁隐然,浮萍泛绿,藕花飘香

历年高考古诗鉴赏试题解析1(1990年-2005年) 阅读下面两首唐诗,完成(1)--(2)题. 望洞庭 刘禹锡 湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨. 遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺. 题君山[注] 雍陶 烟波不动影沉沉,碧色全无翠色深. 疑是水仙

一、鉴赏古代诗歌的形象古代诗歌的形象主要指诗歌的意象和意境.意象是带有作者强烈思想感情的人物、事物、景物等,意境是诗人的思想感情和生动的客观事物相结合而产生的情景交融、形神兼备的艺

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com