mydy.net
当前位置:首页 >> 学奕文言文翻译超简短 >>

学奕文言文翻译超简短

原文今夫弈之为数,小数也;不专心致志,则不得也.弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?吾曰:非然也

【原文】 弈秋,通国之善弈也.使弈秋侮二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?吾曰:非然也.【译文】 弈秋是僵最会下棋的人.让他教两

译文 弈秋是全国最善于下围棋的人.让弈秋教导两个人下围棋,其中一人专心致志的学习,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有天鹅要飞来,想要拉弓箭去把它射下来.虽然和前一个人一起学棋,但棋艺不如前一个

弈秋是全国最会下棋的人.让弈秋教两个人学习下棋,其中一个人学下棋时专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着弈秋的教导,可是他心里一直认为天鹅会从头顶飞过,想拿弓箭去射它.虽然他同前一个人在一起学习,学习的效果却不如前面的人好.能说这是他的聪明才智不如前一个人吗?我说:不是这样的.

弈秋是全国最会下棋的人.让他教导两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来,想拿弓箭去射它.这样虽然两人一起学习,后者却学得不如前者.能说后者聪明才智不如前者吗?我说:不是这样的.

弈秋,是全国棋下的最好的人.让弈秋教导两个人下围棋,其中一人一心一意,聚精会神,只听弈秋的教导;另一个人虽然也在听弈秋的教导,却一心以为有天鹅要飞过,思考怎样拉弓搭箭去把它射下来.虽然两人一起学习,但后一个人的学习成绩不如前一个人.难道是因为后一个人的智力不如前一个人吗?回答说:不是的.~

原文 弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之.虽与之俱学,弗若之矣.为是其智弗若与?曰:非然也. 英文 Yi-Qiu, Yi-Tong countries are also good. Filth

译文 弈秋是全国最擅长下棋的人.让他教两个人下棋,其中一个人学得专心致志,只听弈秋的教导;而另一个人虽然也听弈秋的教导,但是他心里总以为将有天鹅要飞过来,他想拉弓引箭的去射它.虽然他们是一起学习的,但不专心学习的人学得却不如前一个.是因为他的智慧不如前一个人吗?回答说:不是这样的.

相传,春秋战国时期有一个人,他是全国最擅长于下棋的人,所以人们叫他奕秋.有一次,一个叫王雷,另一个叫李力的人结伴同行.这两个人不远万水千山来到奕秋的住处,请求奕秋叫他们下棋.奕秋答应了教他们下棋,并受他们为入室弟子

弈秋是全国的下棋高手,有人让他教两个人下棋,其中一个人专心致志,只听弈秋的话;另一个人虽然也在听弈秋的教导,但是心里却想着天上有天鹅飞过,想要拉弓搭箭把它射下来.虽然他俩在一起学习,但后一个人不如前一个人学得好.难道是因为他的智力不如别人好吗?有人说:“不是这样的.” 启示 通过弈秋教两个人学下围棋的事,说明了做事必须专心致志,决不可三心二意的道理.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mydy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com